{"title":"ure\u0111enje perivoja Noskova\u010dka Dubrava","content":"","longitude":"17.832162505218548","latitude":"45.78012502165437","sudionici":[{"title":"Ivan Kr\u0161i\u0107","permalink":"http:\/\/kastudio.hr\/team\/ivan-krsic\/"},{"title":"Ivan Turkalj","permalink":"http:\/\/kastudio.hr\/team\/ivan-turkalj\/"}],"spec":[{"naziv":"projekt","spec":"ure\u0111enje perivoja Noskova\u010dka Dubrava"},{"naziv":"lokacija","spec":"Noskova\u010dka Dubrava, VP\u017d, Hrvatska"},{"naziv":"naru\u010ditelj","spec":"Javna ustanova za upravljanje za\u0161ti\u0107enim dijelovima prirode i ekolo\u0161kom mre\u017eom Viroviti\u010dko-podravske \u017eupanije Novosti Za\u0161ti\u0107ene prirodne vrijednosti Javna ustanova Karta prirodnih vrijednosti Kontakt The Drav Story Javna ustanova Javna ustanova za upravljanje za\u0161ti\u0107enim dijelovima prirode i ekolo\u0161kom mre\u017eom VP\u017d"},{"naziv":"godina projekta","spec":"2016\/2017"},{"naziv":"ga\u0111. bruto povr\u0161ina","spec":""},{"naziv":"povr\u0161ina obuhvata","spec":""},{"naziv":"godina izvo\u0111enja","spec":""},{"naziv":"status","spec":"glavni projekt"},{"naziv":"autori","spec":"Ivan Turkalj i Ivan Kr\u0161i\u0107"}],"bg_images":["http:\/\/kastudio.hr\/wp-content\/uploads\/2017\/04\/KA_Studio_perivoj_Noskovci_11.jpg","http:\/\/kastudio.hr\/wp-content\/uploads\/2017\/04\/KA_Studio_perivoj_Noskovci_12.jpg","http:\/\/kastudio.hr\/wp-content\/uploads\/2017\/04\/KA_Studio_perivoj_Noskovci_13.jpg","http:\/\/kastudio.hr\/wp-content\/uploads\/2017\/04\/KA_Studio_perivoj_Noskovci_14.jpg","http:\/\/kastudio.hr\/wp-content\/uploads\/2017\/04\/KA_Studio_perivoj_Noskovci_15.jpg","http:\/\/kastudio.hr\/wp-content\/uploads\/2017\/04\/KA_Studio_perivoj_Noskovci_16.jpg","http:\/\/kastudio.hr\/wp-content\/uploads\/2017\/04\/KA_Studio_perivoj_Noskovci_01.jpg","http:\/\/kastudio.hr\/wp-content\/uploads\/2017\/04\/KA_Studio_perivoj_Noskovci_02.jpg","http:\/\/kastudio.hr\/wp-content\/uploads\/2017\/04\/KA_Studio_perivoj_Noskovci_-03.jpg","http:\/\/kastudio.hr\/wp-content\/uploads\/2017\/04\/KA_Studio_perivoj_Noskovci_-04.jpg","http:\/\/kastudio.hr\/wp-content\/uploads\/2017\/04\/KA_Studio_perivoj_Noskovci_05.jpg","http:\/\/kastudio.hr\/wp-content\/uploads\/2017\/04\/KA_Studio_perivoj_Noskovci_06.jpg","http:\/\/kastudio.hr\/wp-content\/uploads\/2017\/04\/KA_Studio_perivoj_Noskovci_07.jpg","http:\/\/kastudio.hr\/wp-content\/uploads\/2017\/04\/KA_Studio_perivoj_Noskovci_08.jpg","http:\/\/kastudio.hr\/wp-content\/uploads\/2017\/04\/KA_Studio_perivoj_Noskovci_09.jpg","http:\/\/kastudio.hr\/wp-content\/uploads\/2017\/04\/KA_Studio_perivoj_Noskovci_10.jpg"],"img_description":["","","","","","","","","","","","","","","",""],"bg_thumbs":["http:\/\/kastudio.hr\/wp-content\/uploads\/2017\/04\/KA_Studio_perivoj_Noskovci_11-110x110.jpg","http:\/\/kastudio.hr\/wp-content\/uploads\/2017\/04\/KA_Studio_perivoj_Noskovci_12-110x110.jpg","http:\/\/kastudio.hr\/wp-content\/uploads\/2017\/04\/KA_Studio_perivoj_Noskovci_13-110x110.jpg","http:\/\/kastudio.hr\/wp-content\/uploads\/2017\/04\/KA_Studio_perivoj_Noskovci_14-110x110.jpg","http:\/\/kastudio.hr\/wp-content\/uploads\/2017\/04\/KA_Studio_perivoj_Noskovci_15-110x110.jpg","http:\/\/kastudio.hr\/wp-content\/uploads\/2017\/04\/KA_Studio_perivoj_Noskovci_16-110x110.jpg","http:\/\/kastudio.hr\/wp-content\/uploads\/2017\/04\/KA_Studio_perivoj_Noskovci_01-110x110.jpg","http:\/\/kastudio.hr\/wp-content\/uploads\/2017\/04\/KA_Studio_perivoj_Noskovci_02-110x110.jpg","http:\/\/kastudio.hr\/wp-content\/uploads\/2017\/04\/KA_Studio_perivoj_Noskovci_-03-110x110.jpg","http:\/\/kastudio.hr\/wp-content\/uploads\/2017\/04\/KA_Studio_perivoj_Noskovci_-04-110x110.jpg","http:\/\/kastudio.hr\/wp-content\/uploads\/2017\/04\/KA_Studio_perivoj_Noskovci_05-110x110.jpg","http:\/\/kastudio.hr\/wp-content\/uploads\/2017\/04\/KA_Studio_perivoj_Noskovci_06-110x110.jpg","http:\/\/kastudio.hr\/wp-content\/uploads\/2017\/04\/KA_Studio_perivoj_Noskovci_07-110x110.jpg","http:\/\/kastudio.hr\/wp-content\/uploads\/2017\/04\/KA_Studio_perivoj_Noskovci_08-110x110.jpg","http:\/\/kastudio.hr\/wp-content\/uploads\/2017\/04\/KA_Studio_perivoj_Noskovci_09-110x110.jpg","http:\/\/kastudio.hr\/wp-content\/uploads\/2017\/04\/KA_Studio_perivoj_Noskovci_10-110x110.jpg"]}