{"title":"Dje\u010dji vrti\u0107 Veliki Rastovac","content":"","longitude":"17.974276667663617","latitude":"45.650453581062905","sudionici":[{"title":"Ivan Kr\u0161i\u0107","permalink":"http:\/\/kastudio.hr\/team\/ivan-krsic\/"},{"title":"Ivan Turkalj","permalink":"http:\/\/kastudio.hr\/team\/ivan-turkalj\/"}],"spec":[{"naziv":"projekt","spec":"Dje\u010dji Vrti\u0107"},{"naziv":"lokacija","spec":"Rastovac, Op\u0107ina Crnac, Hrvatska"},{"naziv":"naru\u010ditelj","spec":"Op\u0107ina Crnac"},{"naziv":"godina projekta","spec":"2017"},{"naziv":"godina izvo\u0111enja","spec":""},{"naziv":"status","spec":"Dobivena gra\u0111evinska dozvola"},{"naziv":"autori","spec":"Ivan Turkalj i Ivan Kr\u0161i\u0107"}],"bg_images":["http:\/\/kastudio.hr\/wp-content\/uploads\/2018\/02\/vrti\u0107-001.jpg","http:\/\/kastudio.hr\/wp-content\/uploads\/2018\/02\/vrti\u0107-004.jpg"],"img_description":["",""],"bg_thumbs":["http:\/\/kastudio.hr\/wp-content\/uploads\/2018\/02\/vrti\u0107-001-110x110.jpg","http:\/\/kastudio.hr\/wp-content\/uploads\/2018\/02\/vrti\u0107-004-110x110.jpg"]}