{"title":"Poslovno u stambeno – ure\u0111enje interijera","content":"","longitude":"17.386797791549725","latitude":"45.82751359207431","sudionici":[{"title":"Ivan Kr\u0161i\u0107","permalink":"http:\/\/kastudio.hr\/team\/ivan-krsic\/"}],"spec":[{"naziv":"projekt","spec":"Prenamjena prostora"},{"naziv":"lokacija","spec":"Virovitica"},{"naziv":"naru\u010ditelj","spec":"Privatna osoba"},{"naziv":"godina projekta","spec":"2018"},{"naziv":"godina izvo\u0111enja","spec":"2019"},{"naziv":"gra\u0111. bruto povr\u0161ina","spec":"45m2"},{"naziv":"status","spec":"u izgradnji"},{"naziv":"autor","spec":"Ivan Kr\u0161i\u0107"}],"bg_images":["http:\/\/kastudio.hr\/wp-content\/uploads\/2019\/02\/001.jpg","http:\/\/kastudio.hr\/wp-content\/uploads\/2019\/02\/Projektirano-stanje-Model.jpg"],"img_description":["",""],"bg_thumbs":["http:\/\/kastudio.hr\/wp-content\/uploads\/2019\/02\/001-110x110.jpg","http:\/\/kastudio.hr\/wp-content\/uploads\/2019\/02\/Projektirano-stanje-Model-110x110.jpg"]}